ائل اوبا – امروزه تورکولوژی در دانشگاه های کشور های پیشرفته جهان به عنوان یک رشته علمی برقرار شده ، پژوهش هایی پیرامون زبان، ادبیات، تاریخ و هنرهای ترکان انجام گرفته و از چندی به این سو آثار علمی- پژوهشی انتشار یافته اند. ترکان بیش از هزار سال در تاریخ ایران حکمرانی کرده اند با این حال آگاهی های تاریخی هموطنانمان در این باره اصلا وجود نداشته و یا یکطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی ائل اوبا عرضه شده است ، و مشتمل بر چهار فصل اصلی است.

فصل اول

در فصل پروتوترک ها بر زوایای تاریک دوران تاریخی آذربایجان پرتو افکنده شده است ، در این فصل اجمالا از تاریخ اقوام قدیم منطقه شرق نزدیک و اجتماعات و تمدن های نخستین مباحثی به میان آمده تا تاریخ دوران باستان آذربایجان در ارتباط با این اقوام و تمدن ها مورد بررسی قرار گیرد ، برخی از سر فصل های این بخش عبارتند از :

check-mark-3-xxl سومریانcheck-mark-3-xxl کاسیانcheck-mark-3-xxl گوتیانcheck-mark-3-xxl مادها
check-mark-3-xxl اکدیانcheck-mark-3-xxl آشوریانcheck-mark-3-xxl اورارتوئیانcheck-mark-3-xxl بون ترک ها
check-mark-3-xxl ایلامیانcheck-mark-3-xxl هوریانcheck-mark-3-xxl