ائل اوبا – امروزه تورکولوژی در دانشگاه های کشور های پیشرفته جهان به عنوان یک رشته علمی برقرار شده ، پژوهش هایی پیرامون زبان، ادبیات، تاریخ و هنرهای ترکان انجام گرفته و از چندی به این سو آثار علمی- پژوهشی انتشار یافته اند. ترکان بیش از هزار سال در تاریخ ایران حکمرانی کرده اند با این حال آگاهی های تاریخی هموطنانمان در این باره اصلا وجود نداشته و یا یکطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی ائل اوبا عرضه شده است ، و مشتمل بر چهار فصل اصلی است.

فصل اول

در فصل پروتوترک ها بر زوایای تاریک دوران تاریخی آذربایجان پرتو افکنده شده است ، در این فصل اجمالا از تاریخ اقوام قدیم منطقه شرق نزدیک و اجتماعات و تمدن های نخستین مباحثی به میان آمده تا تاریخ دوران باستان آذربایجان در ارتباط با این اقوام و تمدن ها مورد بررسی قرار گیرد ، برخی از سر فصل های این بخش عبارتند از :

check-mark-3-xxl سومریانcheck-mark-3-xxl کاسیانcheck-mark-3-xxl گوتیانcheck-mark-3-xxl مادها
check-mark-3-xxl اکدیانcheck-mark-3-xxl آشوریانcheck-mark-3-xxl اورارتوئیانcheck-mark-3-xxl بون ترک ها
check-mark-3-xxl ایلامیانcheck-mark-3-xxl هوریانcheck-mark-3-xxl ماننایانcheck-mark-3-xxl توروکوت ها
check-mark-3-xxl هیتی هاcheck-mark-3-xxl لولوبیانcheck-mark-3-xxl اشگوزهاcheck-mark-3-xxlهایلان توروگ ها

فصل دوم

در فصل ترکان باستان ابتدا به ترتیب تاریخی از قبایل ترک بحث شده و اطلاعاتی منسجم و فشرده درباره زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ آنان به میان آمده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل:

check-mark-3-xxl هون هاcheck-mark-3-xxl تاپقاچ هاcheck-mark-3-xxl گؤگ ترک هاcheck-mark-3-xxl اویغور ها
check-mark-3-xxl قرقیز هاcheck-mark-3-xxl تورگیش هاcheck-mark-3-xxl قارلوق هاcheck-mark-3-xxl اوغوز ها
check-mark-3-xxl سابار هاcheck-mark-3-xxl آوار هاcheck-mark-3-xxl خزر هاcheck-mark-3-xxl پئچنک ها
check-mark-3-xxl اوز هاcheck-mark-3-xxl قپچاق هاcheck-mark-3-xxl اوغور ها و بلغار هاcheck-mark-3-xxl خلج ها
check-mark-3-xxlادیزهاcheck-mark-3-xxl اون اوق هاcheck-mark-3-xxl تولیس هاcheck-mark-3-xxl تاردوش ها
check-mark-3-xxl باسمیل هاcheck-mark-3-xxl چگیل هاcheck-mark-3-xxl بولاق هاcheck-mark-3-xxl ایزگیل ها
check-mark-3-xxl آزهاcheck-mark-3-xxl چیک هاcheck-mark-3-xxl ییر باییرکو هاcheck-mark-3-xxl کوریکان ها
check-mark-3-xxl تاتارهاcheck-mark-3-xxl کیتانی هاcheck-mark-3-xxl ازگیش هاcheck-mark-3-xxl کیمک ها
check-mark-3-xxl یغما هاcheck-mark-3-xxl قانگلی هاcheck-mark-3-xxl اوغراق هاcheck-mark-3-xxl چاروق ها

فصل سوم

در فصل ترکان میانه پس از ارائه آگاهی های تاریخی پیرامون ترکان در دوره اسلامی ، درباره قبایل مختلف ترک و دولت هایی که پدید آورده اند بحث شده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل :

check-mark-3-xxl قاراخانیانcheck-mark-3-xxl غزنویانcheck-mark-3-xxl سلجوقیانcheck-mark-3-xxl اتابکان
check-mark-3-xxl مغولانcheck-mark-3-xxl ممالیک مصرcheck-mark-3-xxl تیموریانcheck-mark-3-xxl امپراتوری بابر
check-mark-3-xxl قارا قویونلو هاcheck-mark-3-xxl آغ قویونلو هاcheck-mark-3-xxl صفویانcheck-mark-3-xxl عثمانیان
check-mark-3-xxl افشاریانcheck-mark-3-xxl ولگا – بلغاریاcheck-mark-3-xxl خوارزمcheck-mark-3-xxl آلتین اردو
check-mark-3-xxl جلایریانcheck-mark-3-xxl قارصcheck-mark-3-xxl گورکانیانcheck-mark-3-xxl قزاق
check-mark-3-xxl خیواcheck-mark-3-xxl کوکندcheck-mark-3-xxl باسماچی‌check-mark-3-xxl خلجیان
check-mark-3-xxl مملوکانcheck-mark-3-xxl تغلق‌شاهیانcheck-mark-3-xxl خانات تبریزcheck-mark-3-xxl خانات شکی
check-mark-3-xxl خانات قوباcheck-mark-3-xxl خانات ایروانcheck-mark-3-xxl خانات باکوcheck-mark-3-xxl خانات گنجه
check-mark-3-xxl خانات نخجوانcheck-mark-3-xxl خانات قاراباغcheck-mark-3-xxl فرهنگcheck-mark-3-xxl ادبیات

از فرهنگ ترکان مسلمان نه به صورت جداگانه بلکه در پایان تاریخ کشورهایشان توضیحاتی ارائه شده است.

در ورژن چهارم به دوره ای پراهمیت از تاریخ ایران پرداخته شده است.

فصل چهارم

در بخش چهارم این نرم افزار تحت عنوان ترکان معاصر ، اطلاعاتی در خصوص کشورها و گروه های اتنیکی ترک ارائه شده است . همچنین تاثیر وضعیت جغرافیائی ایران در شکل گیری سیاست داخلی و بین المللی کشور و گرایش های منطقه ای ، فتوحات شاهان قاجار ، ریشه یابی انقلاب مشروطه و تحولات تدریجی حیات اقتصادی و اجتماعی ایران از صفویه به این سو ، خلقیات و روحیات ایرانیان در رابطه با خارجیان و … مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از سرفصل های این بخش بدین شرح است :

check-mark-3-xxl قارا‌قالپاقستانcheck-mark-3-xxl توواcheck-mark-3-xxl تراکیانcheck-mark-3-xxl نوغای
check-mark-3-xxl تاتارستانcheck-mark-3-xxl یاقوتستانcheck-mark-3-xxl آلبانیcheck-mark-3-xxl قموق‌
check-mark-3-xxl باشقیرستانcheck-mark-3-xxl اویغورستانcheck-mark-3-xxl سکلیستانcheck-mark-3-xxl ترکمن صحرا
check-mark-3-xxl کاباردینوcheck-mark-3-xxl گاگائوزیاcheck-mark-3-xxl تاتار کریمهcheck-mark-3-xxl آلمان
check-mark-3-xxl قره‌چایcheck-mark-3-xxl کوزووcheck-mark-3-xxl کاراییمcheck-mark-3-xxl داغستان
check-mark-3-xxl چواشستانcheck-mark-3-xxl مقدونیهcheck-mark-3-xxl میشارcheck-mark-3-xxl ترک مسختی
check-mark-3-xxl آلتایcheck-mark-3-xxl بوسنیcheck-mark-3-xxl اورال-ولگاcheck-mark-3-xxl ترکمان سوریه
check-mark-3-xxl خاکاسیاcheck-mark-3-xxl کرواسیcheck-mark-3-xxl تاتار سیبریcheck-mark-3-xxl کرکوک
check-mark-3-xxl خراسان تورکلریcheck-mark-3-xxl قشقاییcheck-mark-3-xxl شورcheck-mark-3-xxl اربیل
check-mark-3-xxl قبرسcheck-mark-3-xxl قزاقستان check-mark-3-xxl ازبکستانcheck-mark-3-xxl ترکمنستان
check-mark-3-xxl آجاریستانcheck-mark-3-xxl آدیقهcheck-mark-3-xxl افغانستانcheck-mark-3-xxl آستراخان
check-mark-3-xxl بالکارcheck-mark-3-xxl بایان اولگیcheck-mark-3-xxl پولیشcheck-mark-3-xxl بوریات
check-mark-3-xxl چچنcheck-mark-3-xxl چولیم چولینارcheck-mark-3-xxl اودموتcheck-mark-3-xxl دولگان
check-mark-3-xxl دونشیانcheck-mark-3-xxl استونcheck-mark-3-xxl اونکcheck-mark-3-xxl زنگه زور
check-mark-3-xxl مانسیcheck-mark-3-xxl هازارcheck-mark-3-xxl اینگوشcheck-mark-3-xxl قالمیق
check-mark-3-xxl قانسوcheck-mark-3-xxl قاراقورومcheck-mark-3-xxl خلجcheck-mark-3-xxl قارل
check-mark-3-xxl کومcheck-mark-3-xxl مجارستانcheck-mark-3-xxl چرکسcheck-mark-3-xxl داغۇر
check-mark-3-xxl ماریcheck-mark-3-xxl سالارcheck-mark-3-xxl سلکوپcheck-mark-3-xxl آذربایجان

ادبیات اسلامی ترکان

در فصل ادبیات اسلامی ترکان ، ادبیات ترک در آسیای مرکزی دوره اسلامی بررسی شده است ، برخی از این سر فصل ها شامل موارد زیر است :

check-mark-3-xxl ادبیات ترکان در آسیای مرکزیcheck-mark-3-xxl ترکی خوارزمcheck-mark-3-xxl کتاب لغت محمد بن قیسcheck-mark-3-xxl ترکی منطقه آلتون اردو
check-mark-3-xxl دیوان لغات الترکcheck-mark-3-xxl نهج الفرادیسcheck-mark-3-xxl رونق الاسلامcheck-mark-3-xxl الادراک للسان الاتراک
check-mark-3-xxl قوتادقو بیلیکcheck-mark-3-xxl معین المریدcheck-mark-3-xxl محبت نامه خوارزمیcheck-mark-3-xxl حلیه الانسان و حلبه اللسان
check-mark-3-xxl ترکی کاشغر یا خاقانیcheck-mark-3-xxl مقدمه الادب زمخشریcheck-mark-3-xxl ترکی جغتاییcheck-mark-3-xxl القوانین الکلیه لضبط اللغه

دروغ ممنوع

بخش دوم که جدیدا به نرم افزار افزوده شده تحت عنوان دروغ ممنوع شامل مقالات مستندی است که به شبهات تاریخی پاسخ می دهد ، خواندن این بخش خالی از لطف نیست ، در آینده نیز تعداد مقالات این بخش افزایش خواهد یافت. که بخشی از آن شامل موارد زیر است :

check-mark-3-xxl تاریخ حضور ترکان در ایرانcheck-mark-3-xxl زبان مادری درمنشور حقوق بشرcheck-mark-3-xxl ترکی در میان زبان هاcheck-mark-3-xxl دین و آیین ترکان باستان
check-mark-3-xxl آران ، ولایتی است از آذربایجانcheck-mark-3-xxl روایتی از جعل در کاخ کوروشcheck-mark-3-xxl آدم خواری آریایی هاcheck-mark-3-xxl خاستگاه قوم کرد
check-mark-3-xxl گرگ در باور ترکمن هاcheck-mark-3-xxl زبان آذری یا زبان ترکیcheck-mark-3-xxl خط جعلی جیرفتcheck-mark-3-xxl قانون هماهنگی اصوات
check-mark-3-xxl نظامی شاعر آذربایجانیcheck-mark-3-xxl آذربایجان و موسیقی اوزانیcheck-mark-3-xxl دَدَه‌قورقود – اغوزنامهcheck-mark-3-xxl زبانهای باستانی و ترکی

و در ادامه می توانید تصاویری از محیط برنامه را مشاهده نمایید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نرم افزار دارای کد شامد به شماره : ۵۵۰۱۴-۵-۶۳-۶۸۹۷۷۷-۲-۱ است.

لینک صفحه برنامه در مارکت ها :

دانلود از طریق مایکت

 

همواره میتوانید از طریق ایمیل info@eloba.ir با ما در ارتباط باشید ، بدون شک نظرات شما راهگشای ماست.
Print Friendly, PDF & Email