ائل اوبا – امروزه تورکولوژی در دانشگاه های کشور های پیشرفته جهان به عنوان یک رشته علمی برقرار شده ، پژوهش هایی پیرامون زبان، ادبیات، تاریخ و هنرهای ترکان انجام گرفته و از چندی به این سو آثار علمی- پژوهشی انتشار یافته اند. ترکان بیش از هزار سال در تاریخ ایران حکمرانی کرده اند با این حال آگاهی های تاریخی هموطنانمان در این باره اصلا وجود نداشته و یا یکطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی ائل اوبا عرضه شده است ، و مشتمل بر چهار فصل اصلی است.

فصل اول

در فصل پروتوترک ها بر زوایای تاریک دوران تاریخی آذربایجان پرتو افکنده شده است ، در این فصل اجمالا از تاریخ اقوام قدیم منطقه شرق نزدیک و اجتماعات و تمدن های نخستین مباحثی به میان آمده تا تاریخ دوران باستان آذربایجان در ارتباط با این اقوام و تمدن ها مورد بررسی قرار گیرد ، برخی از سر فصل های این بخش عبارتند از :

check-mark-3-xxl سومریان check-mark-3-xxl کاسیان check-mark-3-xxl گوتیان check-mark-3-xxl مادها
check-mark-3-xxl اکدیان check-mark-3-xxl آشوریان check-mark-3-xxl اورارتوئیان check-mark-3-xxl بون ترک ها
check-mark-3-xxl ایلامیان check-mark-3-xxl هوریان check-mark-3-xxl