عدالت یا پیشرفت؟

سال‌ها جامعه درگیر دعواهایی بین عدالت و بقیه آرمان‌ها انقلاب شده؛ دعوایی که محصول آن شده: عقب‌ماندگی در عدالت.

در دهه پنجم انقلاب و در آستانه تغییر در مدیریت اجرایی کشور، بازخوانی دلایل این عقب‌ماندگی ضروری‌تر از همیشه است.

در قسمت‌های قبل، نسبت عدالت و آرمان‌های استقلال و آزادی توسط حجت‌الاسلام قنبریان ارائه شد.

در این قسمت، بررسی دوگانه عدالت و پیشرفت، به عنوان مهم‌ترین دوگانه امروز کشور خوانش شده و راه‌حل عبور از این دوگانه تشریح شده است.