ائل اوبا – نام‌های جغرافیایی بازگوکننده هویت فرهنگی و طبیعی ملل روی زمین اند که اغلب به دور از امیال سیاسی و اجتماعی پدید آمده و در حقیقت زاییده فطرت انسان‌ها می‌باشند. نام‌های جغرافیایی ریشه در فرهنگ و زبان ملل ساکن در واحدهای مختلف جغرافیایی دارند و به منزله سند هویت و شناسنامه اقوام مختلف محسوب می‌شوند.

 تغییر نام اسامی جغرافیایی یک قوم به سود قوم دیگر با آیات الهی و فطرت انسان‌ها ناسازگار است.

حذف و تصفیه نام‌های جغرافیایی معادل با حذف هویت و اصالت مردم و قطع ارتباط فرهنگی و تاریخی آنان با گذشته است.

تغییر اسامی اماکن به عنوان جزئی از برنامه ی تجدد آمرانه رضاشاه در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته بود.

در دورۀ پهلوی اول کمیسیون جغرافیا در فرهنگستان ایران به ریاست رضازاده شفق مسئول تغییر اسامی جغرافیایی شده بود. به گزارش جلال‌پور (ص ۵۹) بین ۱۰۷ عنوان جغرافیایی تا سال ۱۳۱۹ش به تصویب این کمیسیون ابداع شد و بیشترین تغییرات مربوط به مناطق ترک و کردنشین بود.

به یکباره بسیاری از اسامی اماکن ترکی، کردی، ترکمنی و نظایر اینها را با اسامی جعلی با پسوند و پیشوند شاه، پهلوی، شاهپور و امثالهم تغییر دادند.

(موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی – دورنانیوز – پژوهش‌های ایرانی )

ماده 32 بخش حقوق زبانی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد :

همه جمعیتهاى زبانى حق دارند که نامهاى بومى محلها و مکانها را تثبیت و حفظ نموده٬ در آنها اصلاحاتى اعمال نمایند. همچو نامهاى امکنه را نمی توان به طور کیفى موقوف و منسوخ نمود و یا تحریف و جرح و تعدیل کرد. همچنین نمیتوان اینگونه نامها را پس از تغییرات سیاسى و یا هر گونه دگرگونى حادثه دیگر٬ تغییر داد.

مجله اینترنتی ائل اوبا در نظر دارد فرهنگ جامعی از اسامی تحریف شده جمع آوری نماید ، شما نیز می توانید اسناد و اطلاعات مربوط به اسامی تحریف شده را بوسیله ایمیل برای ما ارسال نمایید .

 

 

ردیف نام واقعی نام تحریف شده نوع عارضه استان مختصات جغرافیایی توضیحات
 1 آتالیعطالوروستا آذربایجان شرقی44444444

5555555

 2گؤز آیرانکوزه گرانروستاآذربایجان غربی
 3قاراداغارسبارانناحیه کوهستانیآذربایجان شرقی
 4خیاومشگین شهرشهراردبیل
 5سرایسکندهشترودشهرآذربایجان شرقی
 6توفارقانآذرشهرشهرآذربایجان شرقی
 7اوجانبستان آبادشهرآذربایجان شرقی
 8آجی چایتلخه رودرودخانهآذربایجان شرقی
 9آرازارسرودخانهآذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

 10ساوالانسبلانکوهاردبیل
11ساری قایاسارقیهروستاآذربایجان شرقی
12میدان چایمهران رودرودخانهآذربایجان شرقی
13قیریل اوزنسفید رودرودخانهگیلان
14
15
16

 

Print Friendly, PDF & Email