ائل اوبا – نامه ای که به عنوان سندی تاریخی به وجود فراکسیون کردها ( چندین سال قبل از مطرح شدن فراکسیون مناطق ترک نشین ) اشاره می کند ، کسانی که به تشکیل فراکسیون های قومی معترض هستند آن زمان کجا بودند؟
img_20161113_213014-min

ائل اوبا