نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سند تغییر نام « تیکان تپه » به تکاب و رود « طاطائو » به سیمین رود


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6254

سند تغییر نام « تیکان تپه » به تکاب و رود « طاطائو » به سیمین رود توسط وثوق الدوله ( رئیس فرهنگستان فارسی ) در سال ۱۳۱۶ ، دوره رضاخانی


تورک بیلگی