این سند که به تاریخ ۱۳۱۳ است و به صورت محرمانه به ریاست دفتر شاهنشاهی ارسال شده، جهت تغییر نام ساوجبلاغ سه گزینه «آبادشهر» ، «سرداب» و «مهاباد» پیشنهاد می کند که در نهایت «مهاباد» تصویب می شود.