آلتایی یکی از جمهوری‌های خودمختار روسیه که وسعتش قابل مقایسه با پرتغال است و پایتخت آن گورنو – آلتاییسک است .

مردم آلتایی، گروهی از مردمان ترک هستند که در سیبری، جمهوری آلتایی و سرزمین آلتایی روسیه زندگی می‌کنند.

مردم آلتایی به دو دسته آلتایی شمالی و آلتایی جنوبی تقسیم می‌شوند. زبان آلتایی زبان رسمی جمهوری آلتایی از خانواده زبانهای آلتایی، زیرگروه ترکی است . این زبان به شدت در معرض خطر نابودی (به شدت در معرض خطر Severely endangered) قرار دارد.