5ثبت اثرملی میاندواب تپه باستانی میاندوآب در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: این 5 اثر شامل تپه های اسلام آباد، اوچ تپه، یلک لو، قز قلعه و چلیک از توابع شهرستان میاندواب است که با ثبت آن ها در فهرست آثار ملی تعداد محوطه های ثبت شده این شهرستان در فهرست آثار ملی به 47 اثر رسید.

فتحی افزود: اقدامات لازم برای ثبت زرینه رود میاندوآب در فهرست آثار ملی برای حفاظت از این رودخانه انجام شده است و نام زرینه رود برای ثبت در فهرست آثار ملی به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ارسال شده است .