ائل اوبا – در جریان جنگ صفین که بین سپاه امام على (علیه السلام ) و سپاه معاویه در گرفت و هجده ماه طول کشید عمار یاسر صحابى بزرگ رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم جزء سپاه امیرمؤمنان على (علیه السلام ) بود. مسلمانان همه مى دانستند که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به عمار فرمود: تقتلک الفئه الباغیه ؛ گروه ستمگر و متجاوز تو را مى کشند.

عمار در جنگ صفین به شهادت رسید و براى آنان که در شک و تردید بودند ثابت شد که معاویه و پیروانش جمعیت ستمگر و یاغى را تشکیل مى دهند زیرا آنها عمار یاسر را کشتند ، معاویه به غلط اندازى و توجیه گرى پرداخت و اعلام کرد که على (علیه السلام ) عمار یاسر را کشته است

زیرا على (علیه السلام ) او را به میدان جنگ فرستاده و سبب کشتن او شده است و با این توجیه گرى گروهى را فریب داد و اغفال کرد وقتى که على (علیه السلام ) از این توطئه با خبر شد در پاسخ به این غلط اندازى فرمود:

اگر سخن معاویه درست باشد پس حضرت حمزه را رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم کشته است زیرا رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم او را به میدان فرستاد.

عبدالله پسر عمر و عاص همین پاسخ على (علیه السلام ) را به معاویه گفت ، معاویه به قدرى خشمگین گردید که به عمر و عاص گفت : فرزند احمق خود را از این مجلس بیرون کن .

1001 داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام) ، محمدرضا رمزی اوحدی