استفاده از کلمه “گچساران” به جای “گچ قره گلی” در اسناد رسمی ، این نام در سال ۱۳۱۶ توسط فرهنگستان تغییر یافته بود .

شهرستان گچساران امروزه از نظر تقسیمات کشوری جزء مناطق قشقایی نشین استان کهگیلویه و بویراحمد است .

خبر دنا


تورک بیلگی