این اسم ‌«توزلو گؤل»⁩ را چند جا در نقشه های قدیمی دیدم که در نزدیکی ‌اراک⁩(‌سلطان‌آباد⁩) قرار دارد!

اسم جدیدش شده تالاب ‌میقان⁩! که نام روستایی در حاشیه دریاچه می باشد!

‏تصویر متعلق به نقشه کیپرت در سال ۱۸۸۴ میلادی

بیزیم سولدوز