مردم کومی مردم اورالی هستند که در شمال شرق روسیه اروپایی و در حوزهٔ رودهای پچورا و کامه زندگی می‌کنند.

آنان در جمهوری کومی ، سرزمین پرم ، استان مورمانسک، ناحیه خودگردان خانتی-مانسی و ناحیه خودگردان یامالو-ننتس سکونت دارند.

آنان زیرگروه مردمان فین‌واوگری هستند و خود به ۸ گروه کوچک‌تر تقسیم می‌شوند.

نزدیک ترین گروه قومی به آنان اودموت ها هستند.

کومی ها نیز مانند دیگر فین – اوغورها از طرف روس ها مسیحی شده اند.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ، توجه به باورهای شامانی قدیمی و فرهنگ ملی میان کومی ها افزایش یافت.

جمعیت کومی ها به سرعت در حال کاهش است.

جمعیت این کشور ( جمهوری کومی ) در سال 2002 از 256 هزار نفر به 202 هزار نفر در سال 2010 کاهش یافته است.

جمعیت کل کومی ها در روسیه حدود 500 هزار نفر است.

202 هزار نفر از آنها در جمهوری کومی هستند و بقیه در ارتفاعات پرمین، استان تنومینو و یامولا-نناتو مستقر هستند.