نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترک های مانسی


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=3443

خانتی ها و مانسی ها در شاخه اورال مردمان توران قرار می گیرند.

اگر چه آنها به عنوان دو گروه جداگانه طبقه بندی می شوند ، اما زبان و فرهنگ بسیار نزدیک به یکدیگر دارند.

زبانِ مانسی که این قوم به آن سخن می‌گویند ، یکی از شاخه‌های خانوادهٔ زبان‌های اورالی است.

اجداد مردم مانسی در مناطق غرب اورال سکونت را آغاز کردند. بقایای مانسی‌ها در مجاورت شهر پرم روسیه یافته شده است.

کل جمعیت آنان حدود 45 هزار نفر است. از این تعداد ، 30 هزار نفر در ارتش مستقل خانتی -مانسی استان تیومن زندگی می کنند.

در میان مردمان فین – اوغور بسیار نزدیک به مجارها هستند .

اکثر نفت روسیه از این ناحیه تأمین می‌شود و بدین جهت برای روسیه اهمیت زیادی دارد.

اکثریت مردم این منظقه مسیحی ارتدکس هستند و ۱۷ درصد نیز مسلمانند.

این ناحیه ۱۱۰۰ کیلومتر راه ریلی و ۱۸۰۰۰ کیلومتر راه جاده‌ای دارد .

نیروگاه سورگوت ۲، بزرگترین نیروگاه روسیه و بزرگ‌ترین نیروگاه گازسوز جهان و نیروگاه سورگوت ۱، چهارمین نیروگاه نفت‌سوز جهان در این ناحیه قرار دارد.