سانجاق یا سانجاک نام منطقه‌ای تاریخی در شبه جزیره بالکان است که امروزه مرزی میان دو کشور صربستان و مونته‌نگرو می‌باشد.

نام سنجاک از زمان حکومت عثمانیان بر این منطقه گذاشته شد.

بین سال های 1878 و 1909 این منطقه تحت اشغال اتریش-مجارستان قرار گرفت و پس از آن به امپراتوری عثمانی بازگردانده شد.

در سال 1912 منطقه بین پادشاهی مونته نگرو و صربستان تقسیم شد.

پرجمعیت ترین شهر این منطقه نووی پازار در صربستان است.