مردم دونشیان به زبان های مغولی صحبت می کنند . جمعیت آنان بالغ بر 700 هزار نفر است.

اکثریت جمعیت آنان در استان قانسو و منطقه مستقل نینگشیا زندگی می کنند.

مردم دونشیان خود را سارتا “Sarta” می نامند، در حالی که کلمه دونشیان در زبان چینی به معنای “روستاهای شرقی” است.

دونشیان ها مانند دیگر مغولان بودایی یا شامانی نیستند بلکه دین آنان اسلام است.

همچنین آنان زندگی عشایری ندارند و یکجا نشین هستند .