جمهوری تاجیکستان کشوری کوهستانی و محصور در خشکی است و با مساحتی بالغ بر ۱۴۳٬۱۰۰ مترکیلومربع (۵۵٬۳۰۰ مایل‌مربع) در آسیای مرکزی قرار دارد.

این کشور با افغانستان از جنوب، ازبکستان از غرب، قرقیزستان از شمال، و جمهوری خلق چین از شرق، مرز مشترک دارد .

بیش از 1.5 میلیون تن از ترکان ازبک در استان های سغد ، ختلان و قاراتکین در تاجیکستان زندگی می کنند.

قرقیزها ، ترکمن ها و تاتارها نیز حائز جمعیت چند صدهزار نفری در این کشور هستند .