نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

ترکی معاصر


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=324

علی محمد بیانی

ائل اوبا – ادبیات و زبان ترکی معاصر تقریبا از عصر انقلاب مشروطه آغاز میشود.در این عصر، ادبیات واقعگرا(رئالیستی) شده و مسائل سیاسی – اجتماعی وهمچنین باور ها و فرهنگ شفاهی مردم مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از ویژگی های ترکی نویسی در عصر معاصر، دقت در خود زبان وبه کارگیری صحیح دستور وگرامر آن است.توجه به زبان مادری و به کارگیری آن در مطبوعات و مراکز علمی – آموزشی به عنوان یکی از مصادیق توجه به توده ها و دغدغه ها و آرمان های آنها در دوران معاصر تلقی میگردد.

برای نمونه میتوان از شعرای مطرح معاصر به عناوین ذیل اشاره کرد:

1- صابر شیروانی (1911-1862میلادی / وفات 1290 هجری شمسی)

2- معجز شبستری (1313-1252 هجری شمسی)

3- شیخ ابراهیم قزلباش زنجانی ” شفائی ” (1335-1272 هجری قمری)

4- اسدالله مخفی افشار اورموی(1323-1251هجری شمسی)

5- جبار باغچه بان (1345-1264هجری شمسی)

6- علی فطرت تبریزی ( 1327-1269هجری شمسی)

7- تقی رفعت (1299-1268 هجری شمسی)

8- میرزا جعفر نقوی خامنه ای ( 1362-1265هجری شمسی)

9- علی اکبر دهخدا ( متولد1297ق-متوفای1334 ش)

10- علی آقا واحد (1385-1312هجری قمری)

11- امیر خسرو دارایی ( تولد1310قمری/وفات شهریور 1332 شمسی)

12- حسین جاوید (1941-1882میلادی)

13- صمد وورغون (1956-1906میلادی)

14- عباسقلی یحیوی ” تاج الشعرا ” (1358-1280 شمسی)

15- محمد بی ریا (1361-1293 هجری شمسی)

16- عباس اسلامی ” بارز” (تولد 1298شمسی)

17- اکبر خان رزاقی (1368- 1299 شمسی)

18- سید مهدی اعتماد تبریزی ( وفات 1362 هجری شمسی )

19- حبیب ساهر (1364-1282 هجری شمسی)

20- محمد علی محزون ( 1406-1317 هجری قمری)

21- محمد حسین شهریار(1367-1385 هجری شمسی)

22- ابوالفضل حسینی ” حسرت ” (1988-1925 میلادی)

23- سلیمان رستم ( 1989-1906میلادی)

24- الماس ایلدیریم (1952-1907 میلادی)

25- رسول رضا ( 1981-1900 میلادی)

26- مروارید دلبازی (تولد 1912 میلادی)

27- نگار رفیع بیگلی (تولد 1913 میلادی)

28- نبی خضری (تولد1924میلادی)

29- نصرت کسَمنلی ( پاییز 1382ش/2003-1946 میلادی)

30- محمد آراز (تولد 1933 میلادی)

31- بالاش آذر اوغلو (تولد 1921-2011میلادی)

32- پروفسور غلامحسین بیگدلی زنجانی (1297-1377شمسی)

33- کریم زعفری(1376-1297شمسی)

34- دکتر حمید نطقی ” آیتان ” (1378-1299 هجری شمسی)

35- مهیندخت دارایی ( 1324-1300 هجری شمسی)

36- علی میثمی(تولد1302 هجری شمسی)

37- ابوالفضل گنج دانش (تولد1302 هجری شمسی)

38- محمد رضا روحانی ( 1368-1302 هجری شمسی)

39- عباس امیر اصلانی ( تولد 1302 هجری شمسی)

40- پروفسور محمد تقی زهتابی (1377-1302 هجری شمسی)

41-یحیی شیدا (تولد 1303 هجری شمسی)

42- مظفر درفشی (تولد 1303 شمسی)

43- حکیمه بلوری زنجانی ( 1379-1304 هجری شمسی)

44- محمد منزوی زنجانی ( تولد1304 هجری شمسی)

45- بولوت قاراچورلو سهند ( 1358-1305 هجری شمسی)

46- مدینه گلگون ( تولد 1305 شمسی – وفات 1991 میلادی)

47- علی تبریزلی ( 1376-1305 هجری شمسی)

48- گوللر غملی (تولد 1306 شمسی)

49- مفتون امینی (تولد 1306 شمسی)

50- جمشید شیبانی ( تولد 1306 شمسی)

51- احمد شایا ” آلاو ” ( 1383-1311 هجری شمسی)

52- بختیار واهابزاده (2009-1925 میلادی / وفات 13 بهمن 1387 شمسی)

53- کریم مشروطه چی ” سؤنمز ” (تولد 1307 هجری شمسی)

54- میر هدایت حصاری ( تولد 1308 شمسی)

55- هاشم ترلان ( تولد 1924 میلادی)

56- علی کریم ( 1968-1930 میلادی )

57- غلامعلی خواکسار ابهری (تولد در حدود 1311 شمسی)

58- دکتر ابوالفتح حکیمیان (تولد 1306شمسی)

59- میرزا عبدالواسع شهیدی زنجانی (تولد1279شمسی)

60- میرتقی فاضلی زنجانی (تولد1309شمسی)

61- سجاد احمدی ” ساجد ” (تولد 1309 شمسی)

62- غلامحسین فخیم ابهری (تولد 1309 شمسی)

63- غلامحسین سعیدی ” سعید ” (تولد 1310 شمسی)

64- کریمی مراغه ای ( تولد 1310 شمسی)

65- آزاده دارایی ( تولد 1310 شمسی)

66- حامد ماکوئی ( تولد 1308 شمسی)

67- مخمل نجفی ” ایشیق ” (تولد 1311 شمسی)

68- مهدی آذر مازندرانی زنجانی (1383-1311شمسی)

69- زین العابدین امیدی ” وافد ” (تولد 1312 شمسی)

70- الله وئردی آهنی (تولد 1312شمسی)

71- مراد علی قریشی ” قافلانتی ” (تولد 1312 شمسی)

72- محمود دست پیش واله (تولد 1313 شمسی)

73- بختیار نصرت ( تولد1313 شمسی)

74- ابو عبدالله قزلباش زنجانی (تولد 1314 شمسی)

75- مجید صباغ ” یالقیز ” ( تولد 1316 شمسی)

76- ناظر شرفخانه ای (تولد 1317 شمسی)

77- اکرم علی محمدی ” نسیم ” ( تولد1317 شمسی)

78- بهروز دولت آبادی ” چای اوغلو ” (تولد 1318 شمسی)

79- سعید بداغی ابهری (تولد 1318 شمسی)

80- واقف صمد اوغلو

81- حسین مجید زاده ” ساوالان ” (تولد 1319 شمسی)

82- دکتر سید محمد حسین مبین ” شمشک”

83- حق بیگی ” ساپلاق ” (تولد 1322 شمسی)

84- حیدر عباسی ” باریشماز ” (تولد 1322شمسی)

85- عباسعلی یحیوی ” ائلچی ” (تولد 1322 شمسی)

86- ناز خند صبحی ( تولد1323شمسی)

87- حبیب فرشباف ( تولد 1323 شمسی)

88- عباس بابایی ” سؤیلر ” (تولد1323شمسی)

89- عاطف (تولد 1324شمسی)

90- دکتر سید حسین محمد زاده صدیق ” دوزگون ” (تولد 1324 شمسی)

91- مرضیه احمدی اسکویی ” دالغا ” (1353-1324شمسی)

92- علی احمدی ” ع.اورمولو ” (تولد1324 شمسی)

93- سلیمان ثالث ( تولد1324شمسی)

94- عباس کریمی ” اوخ “

95- محمد حسین طهماسب پور شهرک ” میرزا “

96- باقر رشادتی ( تولد 1325شمسی)

97- حسین منزوی (1383-1325 شمسی)

98- عمران صلاحی (1385-1325 شمسی)

99- کریم گل اندام ( تولد 1326 شمسی)

100- علی جباری ” آشینا زنجانی ” (تولد 1327 شمسی)

101- ابراهیم رفرف ( تولد 1328 شمسی)

102- سلیمان نوراللهی

103- صمد مرادی (تولد 1330 شمسی)

104- حمیده رئیس زاده ” سحر ” (تولد 1331 شمسی)

105- رستمعلی جعفری ( تولد 1331 شمسی)

106- الیاس نظری ” مخلص ” (تولد 1332 شمسی)

107- رامیز روشن (تولد 1946 میلادی)

108- یدالله شکیبی ( تولد 1324 شمسی)

109- جعفر قره پور ” موغانلی سرمد ”  (تولد 1334 شمسی)

110- عبدالله فرجی ” اینجیک ” (تولد 1334 شمسی)

111- رحیم اسداللهی ” درویش ” (تولد 1334 شمسی )

112- جواد نعلبندی ” کسگین ” (تولد 1335 شمسی)

113- دکتر علی حسین زاده ” د اشقین ” (تولد 1335 شمسی)

114- آذر پویا ( تولد 1335 شمسی)

115- میانالی علیرضا ( تولد 1335 شمسی)

116- آیدین تبریزلی

117- اسماعیل هادی (تولد 1336 شمسی)

118- حسین آغیارلی (تولد 1336 شمسی)

119- احمد صادقی ” نافذ ” (تولد 1337 شمسی)

120- هوشنگ جعفری (1337 شمسی)

121- زین الدین هریس نژاد ” هریسلی ” (تولد 1337 شمسی)

122- حسن ایلدیریم (تولد 1337 شمسی)

123- عبدالله مرادی ” بالاش ” (تولد 1338 شمسی)

124- داوود اهری ” قارانقوش ” (تولد 1338 شمسی)

125- صدیار وظیفه ” ائل اوغلو ” (تولد 1338 شمسی)

126- نگار خیاوی (تولد 1339 شمسی)

127- و …

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز