نام پایانه : پارس آباد

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به طور اختصاصی دارد

نشانی پایانه : پارس آباد ، خیابان امام

تلفن پایانه : 04527284114

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 5

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 1082 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 32 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 17 مورد

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 66 مورد

نمازخانه مردانه : ندارد

نمازخانه زنانه : ندارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید