نام پایانه : ترمینال هادی شهر

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : هادی شهر ، پایانه مسافربری

تلفن پایانه : ندارد

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 4 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 750 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 10 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 100 مورد

 

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک کنید