نام پایانه : نیر

نوع پایانه : عمومی متعلق به اشخاص

وضعیت انبار توشه : ندارد

نشانی پایانه : نیر ، خیابان امام

تلفن پایانه : 04523822797

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 3

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 21 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 1 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 0

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 0

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد