نام پایانه : پایانه مسافربری میانه

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : میانه ، اول جاده زنجان

تلفن پایانه : –

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 5 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 1500 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 18 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 50 مورد

 

برای مشاهده ترمینال میانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید