نام پایانه : مهاباد

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت بطور اختصاصی

نشانی : مهاباد ، خیابان شهریکندی

تلفن : 0442441217

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 9

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 4727 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 76 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه : 117 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه : 171 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید