نام پایانه : پایانه مسافربری مرند

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : مرند ، خیابان طالقانی

تلفن پایانه : 04912223020

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 10 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 2800 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 77 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : 76 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 16 مورد