نام پایانه : سلماس

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت بطور اختصاصی ، انبار مرکزی دارد

نشانی : سلماس ، پایانه مسافربری

تلفن : 0442258885

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 10

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 1500 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 38 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه : 28 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه : 67 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : ندارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید