نام پایانه : پایانه مسافربری سراب

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : سراب ، میدان آزادی

تلفن پایانه : 04312224688

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 5 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 2300 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 40 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : –

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 45 مورد

 

برای مشاهده ترمینال اهر در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید