نام پایانه : اردبیل

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت بطور اختصاصی دارد

نشانی پایانه : اردبیل ، خیابان مقدس اردبیلی

تلفن پایانه : 04518816874

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 16

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 3713 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 143 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 129 مورد

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 296 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید