نام پایانه : خلخال

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به طور اختصاصی دارد

نشانی پایانه : خلخال ، بزرگراه مصطفی خمینی

تلفن پایانه : 04524253929

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 4

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 562 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 8 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 3 مورد

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 95 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد

 

برای مشاهده پایانه در گوگل مپ اینجا کلیک نمایید