تخت_سلیمان_نگین_آذربایجان

تخت سلیمان(سوغورلوق) و مجموعه آثار باستانی و تاریخی آن یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن آذربایجان و یکی از نمادهای باشکوه معماری تورکی محسوب می‌شود. در این مجموعه تاریخی که دارای ارزش سمبلیک مهمی است، بقایای آثاری از دوران ماقبل تاریخ، دولت و تمدن ماننائی،تاریخ سامی-عبری-مسیحی، عهد ماد و اشکانی ، سازه های مربوط به دوره ایرانی-ساسانی-زردشتی و تمدن ایلخانی و مغولی موجود است.

طراحی  قصر و طرح کلی‌ محوطه بر ایجاد و گسترش معماری اسلامی تاثیر گذاشته است. در اطراف سوغورلوق (تخت سلیمان)، ایسسی سوها (آب گرم‌ها)، قاینارجاها (چشمه های جوشان) و بولاق های سردی (چشمه‌ها) وجود دارند که بسیار جالب توجه اند. دریاچه اسرار آمیز “بورکو Bürkü” و شکاف بزرگی که در اثر زلزله پدید آمده، از دیگر نکات دیدنی سوغورلوق (تخت سلیمان) است.

تخت سلیمان(سوغورلوق) در 45 کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب واقع شده است.

Print Friendly, PDF & Email