تخت_سلیمان_نگین_آذربایجان

تخت سلیمان(سوغورلوق) و مجموعه آثار باستانی و تاریخی آن یکی از مهمترین و مشهورترین مراکز تاریخ و تمدن آذربایجان و یکی از نمادهای باشکوه معماری تورکی محسوب می‌شود. در این مجموعه تاریخی که دارای ارزش سمبلیک مهمی است، بقایای آثاری از دوران ماقبل تاریخ، دولت و تمدن ماننائی،تاریخ سامی-عبری-مسیحی، عهد ماد و اشکانی ، سازه های مربوط به دوره ایرانی-ساسانی-زردشتی و تمدن ایلخانی و مغولی موجود است.

طراحی  قصر و طرح کلی‌ محوطه بر ایجاد و گسترش معماری اسلامی تاثیر گذاشته است. در اطراف سوغورلوق (تخت سلیمان)، ایسسی سوها (آب گرم‌ها)، قاینارجاها (چشمه های جوشان) و بولاق های سردی (چشمه‌ها) وجود دارند که بسیار جالب توجه اند. دریاچه اسرار آمیز “بورکو Bürkü” و شکاف بزرگی که در اثر زلزله پدید آمده، از دیگر نکات دیدنی سوغورلوق (تخت سلیمان) است.

تخت سلیمان(سوغورلوق) در 45 کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب واقع شده است.