تخت_سلیمان_نگین_آذربایجان

تخت سليمان(سوغورلوق) و مجموعه آثار باستاني و تاريخي آن يكي از مهمترين و مشهورترين مراكز تاريخ و تمدن آذربايجان و يکي از نمادهاي باشکوه معماري تورکی محسوب مي‌شود. در اين مجموعه تاريخي كه داراي ارزش سمبليك مهمي است، بقاياي آثاري از دوران ماقبل تاريخ، دولت و تمدن ماننائي،تاريخ سامي-عبري-مسيحي، عهد ماد و اشكاني ، سازه هاي مربوط به دوره ايراني-ساساني-زردشتي و تمدن ايلخاني و مغولی موجود است.

طراحي  قصر و طرح كلي‌ محوطه بر ايجاد و گسترش معماري اسلامي تاثير گذاشته است. در اطراف سوغورلوق (تخت سليمان)، ايسسي سوها (آب گرم‌ها)، قاينارجاها (چشمه هاي جوشان) و بولاق هاي سردي (چشمه‌ها) وجود دارند كه بسيار جالب توجه اند. درياچه اسرار آميز “بوركو Bürkü” و شكاف بزرگي كه در اثر زلزله پديد آمده، از ديگر نكات ديدني سوغورلوق (تخت سليمان) است.

تخت سلیمان(سوغورلوق) در ۴۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب واقع شده است.

Print Friendly, PDF & Email