هنگام گشت و گذار در اطراف روستای کاپوت در بخش صفائیه، از وجود یک کاروانسرای شاه‌عباسی در جنب این روستا خبردار شدیم که با ذوق و شوق فراوان و با راهنمایی دهیار محترم آقای گیلیکانلو و همراهانش به محل مورد اشاره رفتیم؛ اما در کمال تعجب غیر از زمین هموار و چند قطعه سنگ خرد شده چیزی را مشاهده نکردیم، ولی از شکل و مکان جغرافیایی محوطه که زمانی در مسیر جاده ابریشم قرار داشت، می شد حدس زد که این محل می توانست یک کاروانسرا باشد!

پرسیدم از آثار این کاروانسرا چیزی در دست ندارید؟ آقای دهیار گفت: چرا داریم؛ تعدادی از مردم روستا در چند سال گذشته، سنگ های حکاکی شده و تاریخی این بنا را کنده و در ساخت دیوارهای خانه هایشان به کار برده اند که می توانید از نزدیک آنها را مشاهده کنید! و ما را سمت این خانه ها راهنمایی کرد.

 

IMG_20160606_110801

یکی از این خانه ها در وسط روستا، کنار چشمه جوشان و خنک قرار داشت. خانه ای با دیوارهای سنگی حکاکی شده و علامت های مخصوص! یکی از روستائیان گفت: روی یکی از سنگ ها شکل یک مسجد وجود داشت که احتمالاً منظورشان مسجد داخل کاروانسرا بوده و روی تعدادی هم اعداد مختلفی قابل مشاهده است که شاید هدف شان از شماره گذاری، چینش صحیح سنگ ها در بنا بوده است. هنگام خروج از خانه، به این فکر بودم که چگونه می توان این سنگ ها را به محل اصلی اش بازگرداند؟!/ آراز پرس