نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

اصل و نسب صلاح الدین ایوبی و خاندان او


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7693

صلاح الدین ایوبی کیست؟

صلاح‌الدین ابوالمظفر یوسف ایوبی با لقب الملک الناصر که عموماً با لقب صلاح‌الدّین شهرت دارد، از فرماندهان مشهور سپاهیان مسلمان در نبردهای موسوم به جنگ‌های صلیبی بود که موفق به فتح اورشلیم شد. وی اولین سلطان مصر و سوریه و بنیان‌گذار دولت ایوبیان بود.

اصل و نسب صلاح الدین ایوبی

مورخان در اصل و نسب خاندان ایوبی اختلاف نظر داشته اند، چنان که ابن الاثیر در تاریخ خود ذکر کرده است که ایوب بن شادی بن مروان از کردهای پیشگام که جزء الهذبانیه هستند، بوده است. در حالی که گروهی از پادشاهان ایوبی این نسب را رد کرده و می‌گویند: ما عرب هستیم، با کردها ماندیم و با آنها ازدواج کردیم.