نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آیین سوگند خوردن تورکان باستان


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=7911

سوگ (سو=آب) ، آند (قسم) ، ایچمک (آشامیدن)

آنت/ آند+ ایچمک به معنی عهد کردن، پیمان بستن، قسم یاد کردن و سوگند است

از آنجا که همه لغات و تمدن دنیا باید در انحصار گروه زبانی خاصی باشد، “سوکنتا” به معنی گوگرد در اوستایی را با داستان عجیب و غریبی به سوگند ربط داده اند.

گو اینکه با خوردن این ماده آدم های صادق زنده می ماندند و دروغگویان هلاک می شدند

البته در پزشکی خوردن گوگرد در بدن تاثیر یکسان دارد 😄

“سوگند واژه ای ترکی است که در ادوار کهن وارد فارسی شده است.” سوگا آند” ( قسم به آب) عهد و پیمانی است که برای ادای آن آب می نوشند.

ترکان قدیم درکارها و تدابیر بزرگ برای پیمان و بیعت عمومی( ایل) در کنار رودخانه مقدّس خود تجمّع کرده، بعد از ادای قسم و تعهد، پیمانه ای از آب رودخانه را می نوشیدند که به این نوع قسم ” سوگ آند/ سوگ آندی” ( قسم آب) می گفتند.

ترکیب بالا در زبان فارسی به شکل سوگند در آمده است و به جای فعل ایچمک ” نوشیدن مایعات” با فعل خوردن بیان کرده اند”(۱)

توضیح: آشامیدن از آش( گندم غذا و خوراک در ترکی قدیم) به فارسی راه یافته است.

افعالی که با مصدر جعلی ” ایدن” در زبان فارسی بکار می روند هیچکدام ریشه فارسی ندارند.(۲)

در تصویر قدمت این رسم را در آثاری باستانی از گوگ تورک ها مشاهده می کنید.

برگرفته از صفحه شخصی دکتر رحیم آغ بایراق

اَسَن قالین

منبع:
۱. لغت چغتای و عثمانی. شیخ سلیمان افندی اوزبکی البخاری.ترجمه حسن عبدالهی جهانی .نسر دنیز چین.۱۳۹۵ صفحه۳۹
۲. همان .صفحه۳۲