نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

آدم خواری آریایی ها و هخامنشیان به نقل از تاریخ هرودوت


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=1619

ائل اوبا – شاید دیده و یا شنیده باشید که برخی افراد متعصب و باستان گرا خشونت های عده ای در عهد مغول را به پای تمام ترکان مینویسند و آنان را متهم به وحشی گری و بی فرهنگی می کنند ، اما خشونت و بی فرهنگی های تاریخی خود آنان روی سایرین را سفید کرده است.

وحشی گری های آریائیان سبب شده بود یونانی ها آنان را جزو اقوام «وحشی» و «بربر» بنامند ، یکی از این وحشی گری ها ” آدم خواری ” لشکر کمبوجیه (فرزند کوروش) است.

aryan_peoples_img_48544

 

aryan_peoples_img_48543

انتهای پیام