نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

سند تبدیل نام ساوجبلاغ به مهاباد


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=6121

این سند که به تاریخ ۱۳۱۳ است و به صورت محرمانه به ریاست دفتر شاهنشاهی ارسال شده، جهت تغییر نام ساوجبلاغ سه گزینه «آبادشهر» ، «سرداب» و «مهاباد» پیشنهاد می کند که در نهایت «مهاباد» تصویب می شود.