نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

روزشمار تاریخ ایران ؛ شكست اكراد در سلدوز و كشته شدن پسر اسماعيل سميتقو در 15 فروردين 1300


لینک مطلب : http://eloba.ir/?p=8794

دوشنبه 15 فروردين 1300/ 4 آوريل 1921/ 25 رجب 1339

شكست اكراد در سلدوز

در «سلدوز» اكراد به نيروهاى ژاندارمرى و سوارانى كه در ساخلو بودند حملات شديدى وارد آوردند كه متعاقبا با تلفات زيادى دفع شدند. در اين حملات پنج نفر از نيروهاى دولتى زخمى و يك نفر كشته شد. به گزارش «مخبر السلطنه» والى ايالت آذربايجان بيش از يكصد نفر از اشرار در اين درگيرى‌ها كشته شدند.

كشته شدن پسر اسماعيل سميتقو

يك گروه چهار صد نفرى از اكراد اطراف حيدرآباد به اردوى دولتى حمله كرده مشغول جنگ شدند ، اخبار رسيده حكايت از آن داشت كه اردوى دولتى موفق شده بود ، خسارات زياد به اكراد وارد آورد. تعداد زيادى از اكراد در اين جنگ كشته شدند. از جمله كشته‌شدگان، پسر «اسماعيل سميتقو» و برادر «عمر آقا» بودند.

نام کتاب : روز شمار تاريخ معاصر ايران نویسنده : فراهانى، حسن جلد : 1 صفحه : 92

ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سیاسى‏ – تهران