جمهوری خاکاسیا

جمهوری خاکاسیا

خاکاسیا یکی از جمهوری‌های روسیه واقع در بخش جنوبی سیبری مرکزی است. پایتخت آن شهر آباکان است. کوه های دامنه های شرقی کوزتسک آلاتاو و دامنه آباکان دو سوم قلمرو جمهوری را پوشش می دهند و به عنوان مرزهای طبیعی جمهوری به...

ادامه مطلب ...