ترک های چولیم چولینار

ترک های چولیم چولینار

آنها یک گروه قومی ترک هستند که در سرزمین کراسنویارسک و در بخش جنوبی روسیه در منطقه تومسک در کنار رود اوب و رودخانه چولیم زندگی می کنند. آنها نیز به عنوان چولیم تاتار شناخته می شوند. زبانشان در دسته زبان های ترکی و...

ادامه مطلب ...