علامت و پسوند مبالغه در زبان ترکی آذربایجانی

علامت و پسوند مبالغه در زبان ترکی آذربایجانی

علی محمد بیانی ائل اوبا - آغان / اکن - قان / گن ، از جمله پسوندهایی هستند که اگر به بن فعل امر ، ملحق شوند ، صفت فاعلی با معنای مبالغه می سازند. این پسوند با ساختن واژه جدید ، کمک زیادی به معناسازی و غنای لفظی - معنوی زبان...

ادامه مطلب ...