جمهوری قارا‌قالپاقستان

جمهوری قارا‌قالپاقستان

 جمهوری قره‌قالپاقستان منطقه‌ای خودمختار در کشور ازبکستان است. مرکز این جمهوری شهر نوکوس است.قره‌قالپاقستان در شمال غرب ازبکستان واقع است.این جمهوری در منطقه پست و حاصلخیز توران واقع شده‌است. از جنوب غربی...

ادامه مطلب ...