ترک های قالمیق‌

ترک های قالمیق‌

قالمیق‌ها در جمهوری خودمختار قالموقستان در جنوب غربی روسیه زندگی می کنند. دین ۳۷٫۶ درصد از مردم ناحیه قالموقستان بودایی است. قالموقستان تنها منطقه در اروپاست که بوداگرایی مذهب اکثریت مردم آن است. شمن‌ باوری نیز...

ادامه مطلب ...