ترک های بوسنی و هرزگوین

ترک های بوسنی و هرزگوین

ترک‌های بوسنی و هرزگوین که همچنین به عنوان بوسنیایی‌های ترک شناخته می‌شوند قدیمی ترین اقلیت قومی را در بوسنی و هرزگوین تشکیل می دهند. هنگامی که امپراتوری عثمانی در سال 1463 پادشاهی بوسنی را فتح کرد، یک جمعیت قابل...

ادامه مطلب ...