حضور ورزشکاران منطقه قره باغ اشغالی با پرچمشان در ایران

حضور ورزشکاران منطقه قره باغ اشغالی با پرچمشان در ایران

حضور گسترده ورزشکارانی از منطقه قره‌باغ اشغالی با پرچم و نماد "جمهوری جعلی و خودخوانده قره‌باغ" و رژه آنان در مقابل دیدگان مسئولین کشور و رسانه‌ها از جمله ایرادات و انتقادات بزرگی می‌باشد که متوجه این رویداد...

ادامه مطلب ...