خلاقیت را در بچه‏ هایتان درک و تقویت کنید

خلاقیت را در بچه‏ هایتان درک و تقویت کنید

موضوع «خلاقيت» همواره موضوعى جالب توجه و گيرا براى مردم بوده است. از يك طرف همه، خلاقيت را ارزش و نوعى امتياز می ‏دانيم و از سوى ديگر، مردم در زمان خود رفتار مناسبى با افراد خلاق نداشته ‏اند. اين امر شايد به دليل خلاقيت و...

ادامه مطلب ...