۲۴ آذر سالروز درگذشت حبیب ساهر ” اولکر” پدر شعر نو ترکی

۲۴ آذر سالروز درگذشت حبیب ساهر ” اولکر” پدر شعر نو ترکی

حبیب شاعر، ادیب چیره دست و داستان نویس توانا، آثاری به سه زبان ترکی، فارسی و فرانسوی دارد که بعضی از آنها هنوز در دانشگاه های ترکیه و جمهوری آذربایجان تدریس می شود. به اعتقاد اکثر نویسندگان و صاحب نظران ادبی، خلاقیت...

ادامه مطلب ...