قرآن بی‌نظیر و منحصر به فرد به خط بابر شاه

قرآن بی‌نظیر و منحصر به فرد به خط بابر شاه

پیرامون بابریان قلمرو امپراتوری ترکان بابر ائل اوبا - در آغاز سده يازدهم دولت تركی از طرف غزنويان در هند برپا شد. غوريان اين دولت را منقرض كرده و خود دولتی ديگر آغاز كردند. پس از غوريان به مانند نمونه مصر، حاكميت به دست...

ادامه مطلب ...