ترک های مسختی

ترک های مسختی

ترک‌های مسختی یا ترک‌های آهیسکا به اقوامی از ترک‌های گرجستان گفته می‌شود. دین اکثریت ترکان مسختی مسلمان اهل تسنن و اقلیتی از آنان نیز شیعه‌مذهب هستند. ترک‌های مسختی جزئی اقوام ترک‌های استانبولی که قبلاً در مسختی...

ادامه مطلب ...