thumbs_b_c_c0585419cbcc0b2c3d984f378dc4c0e3رئیس جمهور سابق گرجستان ولادیمیر پوتین را مسئول افزایش درگیری میان آذربایجان و ارمنستان دانست.

میخائیل ساکاشویلی رئیس‌جمهور سابق گرجستان و فرماندار کنونی استان اودسا در اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت: این درگیری نشانه فتنه انگیزی ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علیه آذربایجان و ترکیه است. این درگیری ها به نفع ارمنستان نخواهد بود”.

وی افزوده است: “مسکو از مدتها پیش برای امر برنامه‌ریزی می کند. روسیه حتی از داغستان به سمت مرز آذربایجان راهی ساخت تا به سرعت این کشور را اشغال کند”.

ساکاشویلی همچنین گفته که روسیه طرفین درگیری را به شدت مسلح می کند.

او با بیان اینکه “قصد اصلی روسیه از خرابکاری تصرف خاک های آذربایجان که خط گاز از آن می گذرد است” قرار دارد٬ تصریح کرده است: بدین ترتیب روسیه می خواهد اروپا را ازمنابع نفت آذربایجان و ترکمنستان محروم کند.

رئیس جمهور سابق گرجستان در پایان خاطرنشان کرده است که ولادیمیر پوتین همچنین خواهان درگیرکردن ترکیه در دو جبهه مذکور است.