امروزه توركولوژی در دانشگاه های كشور های  پيشرفته جهان به عنوان يك رشته علمی برقرار شده ، پژوهش هايی پيرامون زبان، ادبيات، تاريخ و هنرهای تركان انجام گرفته و از چندی به اين سو آثار علمی- پژوهشی انتشار يافته اند.ترکان بیش از هزار سال در تاريخ ايران حكمرانی كرده اند با این حال آگاهي های تاريخی هموطنانمان در اين باره اصلا وجود نداشته و يا يكطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی آذربایجان عرضه شده است.

در فصل ترکان باستان ابتدا به ترتيب تاريخی از قبايل ترك بحث شده و اطلاعاتی منسجم و فشرده درباره زبان، ادبيات و فرهنگ و تاريخ آنان به ميان آمده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل :

check-mark-3-xxl هون ها check-mark-3-xxl قرقیز ها check-mark-3-xxl سابار ها check-mark-3-xxl اوز ها
check-mark-3-xxl تاپقاچ ها check-mark-3-xxl تورگیش ها check-mark-3-xxl آوار ها check-mark-3-xxl قپچاق ها
check-mark-3-xxl گؤگ ترک ها check-mark-3-xxl قارلوق ها check-mark-3-xxl خزر ها check-mark-3-xxl اوغور ها و بلغار ها
check-mark-3-xxl اویغور ها check-mark-3-xxl اوغوز ها check-mark-3-xxl پئچنک ها check-mark-3-xxl خلج ها

در فصل ترکان میانه پس از ارائه آگاهي های تاريخی پيرامون تركان در دوره اسلامی ، درباره قبايل مختلف ترك و دولت هايی که پديد آورده اند بحث شده است ، برخی از سر فصل های این بخش شامل :

check-mark-3-xxl ترکان قرون اسلامی check-mark-3-xxl اتابکان check-mark-3-xxl امپراتوری بابر check-mark-3-xxl عثمانیان
check-mark-3-xxl قاراخانیان check-mark-3-xxl مغولان check-mark-3-xxl قارا قویونلو ها check-mark-3-xxl افشاریان
check-mark-3-xxl غزنویان check-mark-3-xxl ممالیک مصر check-mark-3-xxl آغ قویونلو ها check-mark-3-xxl فرهنگ و ادبیات
check-mark-3-xxl سلجوقیان check-mark-3-xxl تیموریان check-mark-3-xxl صفویان check-mark-3-xxl تاریخ حضور ترکان در ایران

از فرهنگ تركان مسلمان نه به صورت جداگانه بلكه در پايان تاريخ كشورهايشان توضیحاتی ارائه شده است.

در فصل ادبیات اسلامی ترکان ،  ادبيات ترك در آسيای مركزی دوره اسلامی بررسی شده است ، برخی از این سر فصل ها شامل موارد زیر است :

check-mark-3-xxl ادبیات ترکان در آسیای مرکزی check-mark-3-xxl ترکی خوارزم check-mark-3-xxl کتاب لغت محمد بن قیس check-mark-3-xxl ترکی منطقه آلتون اردو
check-mark-3-xxl دیوان لغات الترک check-mark-3-xxl نهج الفرادیس check-mark-3-xxl رونق الاسلام check-mark-3-xxl الادراک للسان الاتراک
check-mark-3-xxl قوتادقو بیلیک check-mark-3-xxl معین المرید check-mark-3-xxl محبت نامه خوارزمی check-mark-3-xxl حلیه الانسان و حلبه اللسان
check-mark-3-xxl ترکی کاشغر یا خاقانی check-mark-3-xxl مقدمه الادب زمخشری check-mark-3-xxl ترکی جغتایی check-mark-3-xxl القوانین الکلیه لضبط اللغه

در ورژن دوم بخش بسیار مهمی با عنوان پروتوترکهای ایران به نرم افزار اضافه شده که شامل برخی موارد زیر است :

check-mark-3-xxl سومریان check-mark-3-xxl کاسیان check-mark-3-xxl گوتیان check-mark-3-xxl مادها
check-mark-3-xxl اکدیان check-mark-3-xxl آشوریان check-mark-3-xxl اورارتوئیان check-mark-3-xxl بون ترک ها
check-mark-3-xxl ایلامیان check-mark-3-xxl هوریان check-mark-3-xxl ماننایان check-mark-3-xxl توروکوت ها
check-mark-3-xxl هیتی ها check-mark-3-xxl لولوبیان check-mark-3-xxl اشگوزها check-mark-3-xxlهایلان توروگ ها
و…

تصاویری از محیط برنامه:

Screenshot_۲۰۱۶-۰۸-۱۷-۱۷-۲۷-۵۳Screenshot_۲۰۱۶-۰۸-۱۷-۱۴-۱۳-۰۸

 

Screenshot_۲۰۱۶-۰۸-۱۷-۱۵-۰۹-۵۳Screenshot_۲۰۱۶-۰۸-۱۷-۱۵-۰۹-۴۴

برای دریافت این نرم افزار از کافه بازار ( با قیمت هزار تومان ) روی بنر زیر کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email