امروزه توركولوژی در دانشگاه های كشور های  پيشرفته جهان به عنوان يك رشته علمی برقرار شده، پژوهش هايی پيرامون زبان، ادبيات، تاريخ و هنرهای تركان انجام گرفته و از چندی به اين سو آثار علمی- پژوهشی انتشار يافته اند.

ترکان هزار سال در تاريخ ايران حكمرانی كرده اند با این حال آگاهي های تاريخی هموطنانمان در اين باره اصلا وجود نداشته ويا يكطرفه و نادرست است.

این نرم افزار نخستین کتاب الکترونیکی تاریخ ترک است که توسط مجله اینترنتی آذربایجان تدوین و عرضه شده است.

تصاویری از محیط برنامه:

2016-01-25_1700282016-01-25_1701332016-01-25_170150

2016-01-25_1702242016-01-25_1702532016-01-25_170237

در فصل نخست اين نرم افزار ابتدا به ترتيب تاريخی از قبايل ترك بحث شده و اطلاعاتی منسجم و فشرده درباره زبان، ادبيات و فرهنگ و تاريخ آنان به ميان آمده است.

در فصل دوم پس از ارائه آگاهي های تاريخی پيرامون تركان در دوره اسلامی ، درباره قبايل مختلف ترك و دولت هايی که پديد آورده اند بحث شده است.

از فرهنگ تركان مسلمان نه به صورت جداگانه بلكه در پايان تاريخ كشورهايشان توضیحاتی ارائه شده است.

در فصل سوم، ادبيات ترك در آسيای مركزی دوره اسلامی بررسی شده است.

 

برای دریافت این نرم افزار از کافه بازار روی بنر زیر کلیک کنید

 

logo-5shanbebazaar-95-765

 

Print Friendly, PDF & Email