ائل اوبا – سیل روزهای اخیر آذربایجان نقاب از چهره بی تدبیر مسئولین برکشیده است ، دولتمردان و مسئولین امر ضمن استدلال های بی پایه و اساس ناکارآمدی و خبط و خطای خود را به پای قربانیان سیل گذاشتند .

متاسفانه برخی از رسانه ها نیز بدون اطلاع از کم و کیف ماجرا و با چشم پوشی از عنصر اصلی یک خبر که همانا صحت آن است اقدام به انعکاس و انتشار این قبیل اخبار کذب نموده اند. اتفاقی که موجب رنجش خاطر آسیب دیدگان و مردم آذربایجان شده و خلاف رسالت رسانه ها در تسکین آلام داغ دیدگان است .

جریان از این قرار است که مسئولین استانی و کشوری خودروهایی را که اسیر سیل شده اند را افرادی عنوان کردند که جهت انداختن عکس سلفی کنار رودخانه جمع شده بودند و بدین جهت قربانی سیل شده اند.

اما واقعیت امر چیز دیگری است ، بنابر اظهارات مردم محلی دوربرگردان جاده آذرشهر (توفارقان ) طی سالیان اخیر به علت اینکه نقطه حادثه خیز محسوب می شده مسدود می شود ، مسئولین وزارت راه و شهرسازی نیزبه جای احداث یک زیر گذر ، مسیر غله زار را از زیر پل عبور می دهند که حریم و بستر رودخانه محسوب می شود.

در سیل اخیر نیز خودروهایی که از این مسیر در حال تردد بودند همراه سرنشینان خودرو اسیر سیل شده و قربانی بی تدبیری مسئولین می شوند. شرح ما وقع از زبان خبرنگار سازمان صداوسیما و مطلعین و شاهدان محلی نیز گویای احداث دوربرگردان از زیر پل و حریم رودخانه است.

مسئله به همین جا ختم نمی شود ، مسئولین سازمان مدیریت بحران در حوادث و بلایای مختلف کارنامه قابل قبولی از خود نشان نداده اند ، عدم آمادگی و کمبود امکانات نیروهای امدادرسان نیز انتقاد مردم از این عملکرد ضعیف را در پی داشته است . در کلیپ زیر یکی از سیل زدگان روستای تیمورلو لب به انتقاد گشوده و از عدم حضور نیروهای امدادی در محل گله مند است .

ائل اوبا

Print Friendly, PDF & Email