از معمول‌ترین آیین‌های عزاداری حسینی در آذربایجان، شبیه‌خوانی است. شبیه‌خوانی صورتی از بازسازی وقایع کربلاست که در آن افراد به شیوه‏ای تجریدی به دو گروه اشقیا و امام خوان‌ها تقسیم می‌‏شوند.

اشقیا با لباس سرخ و تیره و صدای ناهنجار و امام خوان‌ها با لباس سبز و صدایی دلنشین وقایعی چون شهادت حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم و امام حسین‌(ع) را به نمایش می‏‌گذارند. کیفیت شبیه‌خوانی، اجرای جزئیات، نوع شبیه و نیز روز اجرای آن از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت پیدا می‏‌کند. با این حال در بیشتر مناطق که شبیه‌خوانی وجوددارد شبیه‌‏ها در آخرین روزهای عزاداری حسینی اجرا می‏‌شوند.

شبیه‌خوانی در برخی از روستاها و شهرهای آذربایجان از جمله در شهرهای هریس، مرند، تبریز، علمدار گرگر، شبستر و مراغه و هشترود اجرا می‏‌شود. شبیه‌خوانی در بسیاری از روستاها و شهرهای آذربایجان شرقی وجود ندارد و افراد آن مناطق برای استفاده از این مراسم به نقاط دیگر می‏‌روند.

منبع : خبرگزاری بین المللی قرآن